Privacy Statement

Hilto Technischehandelsonderneming bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en haar klanten. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Hilto Technischehandelsonderneming bv gebruikt de verzamelde gegevens van haar relaties met de volgende doeleinden:

Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer, KvK-nummer, BTW-nummer en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens bewaren wij om u een goede service te kunnen verlenen bij bijvoorbeeld klachten, het plaatsen van een volgende bestelling of het aanvragen van informatie in de toekomst. Tevens kan uw email-adres en/of telefoonnummer door een van onze medewerkers incidenteel gebruikt worden om u te attenderen op bijvoorbeeld een nieuw product of ander nieuws wat hij/zij relevant acht om u te laten weten.

Uw (bedrijfs-)gegevens worden (ook) bewaard in verband met onze wettelijke bewaarplicht van 7 jaar van de debiteurenadministratie.

Wij gebruiken uw gegevens tevens om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar verkoop@hilto.nl

Derden
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw
bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde
derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw
persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Contact
Wij helpen u graag verder als u informatie nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Als u

nog vragen hebt over de privacy policy van Hilto Technischehandelsonderneming bv . kunt u een e-
mailbericht sturen naar verkoop@hilto.nl.